Site Tools


turbomapa2:podstawowe_informacje

TurboMapa podstawowe informacje

TurboMapa jest programem umożliwiającym tworzenie cyfrowych map geodezyjnych. Jest ona dedykowana przede wszystkim dla firm działających na terenach powiatów, w których jest wprowadzony system EWID2007. Pliki zapisywane są w formacie kcd. Tworzenie mapy cyfrowej odbywa się na ściśle określonych warstwach zdefiniowanych przez przepisy. Nie ma możliwości narysowania obiektu na utworzonych przez siebie warstwach. TurboMapa jest dostosowana do najnowszych przepisów, aczkolwiek daje też możliwość wyboru warstw określonych w już nieobowiązujących przepisach np warstw z K1 czy BDOT/GESUT 2013. Rozwój technologii sprawił, iż geodezja nie jest już tylko mapą analogową, gdzie nie można było zawrzeć praktycznie żadnych dodatkowych informacji, lecz jest ona przedstawieniem graficznym wybranego terenu wraz z atrybutami opisowymi każdego z obiektów. To własnie dzięki rzetelnemu wypełnianiu tych atrybutów zachowuje się informacja kiedy dany obiekt powstał, kiedy został zmodyfikowany oraz kiedy zakończył swoje istnienie. Technika wymiany danych pomiędzy Ośrodkiem a firmami geodezyjnymi, polegająca na wydawaniu z bazy powiatowej rysunków do modyfikacji, w których każdy z elementów ma swoje unikalne ID, pozwala zachować historie wszystkich obiektów. Dzięki tej technice wiadomo kiedy i na podstawie jakiego operatu dany element powstał, został zmodyfikowany bądź zarchiwizowany. Otrzymując plik kcd z ośrodka użytkownik ma możliwość wglądu do tych atrybutów. Program daje możliwość eksportu i importu z innych formatów np dxf. Należy jednak pamiętać, że pliki dxf nie przenoszą żadnych atrybutów opisowych, które są wymagane przez przepisy. Program umożliwia tworzenie mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej, drukowanie map na zadanym formacie arkusza, przygotowywanie własnych ramek oraz szablonów za pomocą tak zwanych pieczątek, wczytywanie oraz kalibrację rastrów i wiele innych. Podczytanie odpowiednich pliku baza.fdb daje możliwość korzystania z wartości słownikowych, znajdujących się w poszczególnych ośrodkach.

turbomapa2/podstawowe_informacje.txt · Last modified: 2021/08/30 10:39 (external edit)

Page Tools