faq:jak_moge_zmienic_haslo_swojemu_uzytkownikowi

Jak mogę zmienić hasło swojego użytkownika

Jeśli wpisaliśmy trzykrotnie złe hasło podczas logowania do WebEWIDa, wówczas hasło może zmienić nam tylko pracownik właściwego Ośrodka.

Jeśli chcemy zmienić swoje hasło samodzielnie (jeszcze przed zablokowaniem), możemy wykonać następujące czynności: Pod hasłem pojawia się informacja o możliwości wysłania linka resetującego hasło. Link ten zostanie wysłany na adres, który użytkownik podał przy zakładaniu konta do systemu EWID.

Następnie wystarczy odnaleźć ten e-mail w swojej skrzynce pocztowej (czasami wpada do folderu ze spamem, w zależności od ustawień konta pocztowego), kliknąć w link resetujący hasło. Zostanie wyświetlona strona umożliwiająca wprowadzenie nowego hasła. Należy pamiętać, że hasło musi mieć minimum 8 znaków, musi zawierać minimum jedną literę dużą i jedną małą oraz musi zawierać minimum jedną cyfrę lub znak specjalny.


Hasło można również zmienić już po poprawnym zalogowaniu się do aplikacji. Wystarczy kliknąć w swój login w prawym górnym oknie aplikacji:

Zostanie wyświetlona lista menu, gdzie można pobrać program do pomocy zdalnej, wylogować się lub zmienić hasło. Opcja ta jest możliwa tylko jeśli znamy stare hasło.

faq/jak_moge_zmienic_haslo_swojemu_uzytkownikowi.txt · Last modified: 2020/01/11 07:25 (external edit)

Page Tools